Banbesök hos Idre Golfklubb

Denna text är en direkt avläsning av tidningen Svensk Golf och dess artikel i nummer 10-1995. Vissa uppgifter har givetsvis ändrats sedan dess, men banan är i stort sett densamma fortfarande.

De började med att bygga en golfbana som främst var tänkt att locka turister till bygden. Det lyckades. Men det har också blivit så att de bofasta har upptäckt fritidssysselsättningen golf. Av ldres 800 invånare är över 200 medlemmar i ldrefjällens Golfklubb. Det gör de rätt i, för det är en alldeles utmärkt bana, skriver Johan Dahlqvist.

    Åkte till Idrefjällens Golfklubb och blev utskälld Rejält. Och det redan innan jag kommit fram till parkeringen, driving rangen, banan och klubbhuset. Greenkeepern John Kimström stod inte för utskällningen, det visade sig vara en synnerligen trevlig karl. Inte heller skällde den godmodige ordföranden, som inte bara är golfens tjänare utan även kyrkans, kyrkoherde Göran Ritterfeldt.
     Vid ingången till Idrefjällens Golfklubb, som med sina meterhöga staket runt hela banan för tankarna till ett "reservat", finns en hundkoja med det otäcka namnet "fore" på skylten ovanför öppningen. Där skällde det våldsamt. Men ingen jycke visade upp huggtänderna. Istället är det en fotocell som när den bryts sätter igång "skället". Allt för att de synnerligen trögtänkta renarna ska tro att det finns en hund i kojan.
     Det tror dom också.
     Och sedan staketet sattes upp och "hunden" inköptes har banan i stort sett varit befriad från betande renar. Annat var det tidigare.
     första året banan var öppen fanns det plötsligt 500 renar på banan som försåg sig av det gröna, goda fairwaygräset. Greenkeeper Kimström ringde till renägaren och bad honom ta bort sina renar. Samen kom med bilen, stannade och släppte loss sina hundar .Och snart fanns det 500 renar på flykt runt och över golfbanan.
     -Vi hade ett fasligt sjå att reparera alla märken på greenerna efter deras klövar I berättar Kimström.
     Klövslagsmärken?

Frånsett utskällningen vid infarten finns det inte mycket att "skälla" på på Idrefjällens Golfklubb. Tvärtom. Det är istället en verkligt mysig, hemtrevlig, anspråkslös klubb, grundad 1990 och där banan stod klar 1992, som trots sin litenhet vad gäller antalet medlemmar, 392 stycken, inte är liten när det gäller livet i Dalametropolen Idre.
     -Det finns de i Idre som nu skämtsamt säger att man måste vara golfare för att hänga med vad som händer i samhället, säger ordförande Göran Ritterfeldt.
     Jag tror honom.
     En sådan här golfbana får ett enormt genomslag i ett dylikt litet samhälle. En ort där det inte torde finnas mycket till socialt liv. I varje fall är utbudet av sociala aktiviteter synnerligen begränsat.
     I alla fall. Redan i början av 1960- talet väcktes tanken på att satsningar på turismen skulle kunna vara en lösning på den stora arbetslöshet som drabbade den lilla fjällkommunen Idre med dess 1 500 invånare vid denna tid. De traditionella näringarna, flottning och skogsbruk, minskade i omfattning och man stod inför problemet att hitta på något nytt. Nej, det blev inte golf. Inte i detta första skede, men vad som hände i slutet av 1960-talet har haft en avgörande betydelse för dagens golfbana.
     1968 stod första delen av Idre Fjäll klar. En stor satsning på slalom, boende, andra aktiviteter och barnfamiljer. Enligt tidigare VD:n Ingemar Axelsson är kapaciteten på anläggningen idag 5000 bäddar, och Axelsson själv har blivit en av klubbens mest entusiastiska golfare.

Idre satsade alltså på turismen redan i slutet av 1960-talet. Denna satsning har fortsatt. Tankarna och förslagen var många hur man skulle kunna locka ännu fler turister till den natursköna bygden. Kyrkoherde Göran Ritterfeldt, tillsammans med fyra andra personer i Idre, väckte förslaget på en golfbana. Det hör till saken att dessa fyra var de enda i Idre som någonsin hållit i en golfklubba!
     Ritterfeldt tände Älvdalens kommun och Idre Fjäll så mycket att de tillsammans kunde bilda en ny typ av golforganisation. 1990 bildades Stiftelsen Idre Golfbana och Idrefjällens Golfklubb. Denna stiftelse har tre stiftare, Stiftelsen Särna- Idre- Grövelsjöfjällen, Stiftelsen Idre Fjäll och Idrefjällens Golfklubb. Älvdalens kommun finns också representerad i stiftelsens styrelse.
     -Det är uppdelat så att stiftelsen är huvudman för driften och ägandet av banan med byggnader och maskiner . Det är stiftelsen som har arbetsgivaransvaret och som sluter alla avtal med till exempel restaurangen. Klubben nyttjar banan och svarar för verksamheter som exempelvis medlemsvärvning, berättar Göran Ritterfeldt.
     Bengt Lorichs, banarkitekten, kontrakterades och i april började bygget av banan. I augusti kunde den sås och året efter, 1992, var de 18 hålen klara.
     -Vi började med att marknadsföra oss som en "Fjällgolfbana" men vi fann att det kunde missuppfattas som en mer provisorisk bana så nu har vi ändrat vår slogan till "Golf på hög nivå", berättar Göran Ritterfeldt.
     Medlemsvärningen var det väl lite si och så med i början. Golf möttes av en viss skepsis i bygden. Men tack vare idogt arbete från de tre stiftarna har turisttillströmningen ökat till Idre. Inte minst beroende på en direktlinje till Stockholm från Idres flygplats. I år bokför Idre Golfklubb omkring 4 500 greenfreegäster.
     Turisterna har alltså hittat till den utmärkta banan. Lokalbefolkningen likaså. Idag är över 200 av Idres 800 invånare medlemmar!
     -Trots detta satsar vi nu mycket på medlemsvärvning i vårt västra broderland Norge. I och med att vi bara är 392 medlemmar behöver vi fler för att klara ekonomin, säger Göran Ritterfeldt.

Älvdalens kommun måste vara en av landets mer givmilda kommuner när det gäller golfsatsningar. ldre Fjäll och Älvdalens kommun står nämligen som borgenärer till ett lån på åtta miljoner kronor. Det innebär att kommunen i år betalar 2,3 miljoner kronor i driftbidrag till klubben. Kan någon nämna en kommun som lika helhjärtat ställer upp för en golfklubb?
     -Stödet från kommunen och ldre Fjäll har betytt mycket för oss. Utan det skulle vi inte ha klarat att driva banan. Men snart har vi kommit så långt att vi kommer att klara driften själva, säger Göran Ritterfeldt.
     Annars var det en human kostnad att bygga banan, 15 miljoner kronor inklusive maskinparken, där man för övrigt ska investera i en ny fairwayklippare till nästa säsong.
     -Ekonomin har förbättrats under åren. Under de första fyra åren hade banpersonalen inte ens en toalett, säger John Kimström.
     ldrefjällens Golfklubb har det med andra ord väl förspänt med en välvilligt inställd kommun i ryggen, med en personal som ställer upp och med en engelsk instruktör, Trevor Hughes, som har bidragit med mycket golfkunnande till klubben.
     Idrefjällens Golfklubb har också en synnerligen bra golfbana.
     -Vi har Dalarnas bästa golfbana, säger Göran Ritterfeldt.
     Det något kaxiga yttrandet har han fog för. Sven-Olov Eriksson, ordförande i Dalarnas Golfförbunds bankommitté har nyligen gjort en bedömning av Dalarnas 15 banor och i en stort uppslagen artikel i Falu- Kuriren har han rankat dem. Han skrev att "bästa Dalabanan finns i Idre".

Efter att ha besökt Idrefjällens Golfklubb finner jag det svårt att argumentera med herr Eriksson. Banan har många bra hål. Trean till exempel. Ett par 3-hål på 145 meter från gul tee. Tee ligger högt och bollen ska slås över en damm, mossa och sumpark upp till en green med en greenbunker på högra sidan. Snyggt och läckert.
     Lite senare kommer det triss i bra hål. Det sjätte hålet, 355 meter från gul tee, par 4, kan tyckas vara tråkigt om man ser på banguiden. Men det är fel. Högt utslag igen, 256 meter bort korsar en bäck fairway och är det torrt är det ingen omöjlighet att bollen rullar ned i diket. Längs med hela vänstersidan rinner det också en bäck, vattnet är för övrigt drickbart i alla bäckar på banan. Greenen är ondulerad och lurig. Ett bra golfhål.

Det efterföljande par 5-hålet, sjuan, på 460 meter är suveränt. Rent av ett av banans allra bästa hål. Utslaget måste slås med draw runt de höga tallarna men pass upp för bäcken längs med vänsterkanten. Ett andraslag över nämnda bäck som korsar fairway 130 meter från greenen och så är det bara att undvika dammen vid greenen, med öring i, så är paret klart.
     Det åttonde hålet, par 4, 355 meter långt, är rankat som banans svåraste. Smalt, dogleg höger och läckert. För detta får banarkitekt Bengt Lorichs en femma i betyg.
     Nian är däremot inget vidare. Ett skumt hål där utslaget lämpligen görs med en järnsexa eller så. Om man inte attraheras av machostilen och använder en driver, vilket jag gjorde, och då har man bara en sandwedge kvar till green- en på detta 305 meter långa hål.
     De sista nio hålen är minst lika bra. Tolvan är ett suveränt par 5-hål där det finns klara möjligheter att nå greenen på två slag eftersom utslaget blir långt, enär tee ligger mycket högt. Och det 16:e hålet, också par 5, är minst lika bra. Även om damerna brukar drabbas av smärre frossbrytningar då andraslaget ska slås över den stora dammen, "havet" kallat.

Golfbanan har som sagt betytt mycket för Idre. Inte minst betyder ordförande och prästen Ritterfeldt en stor del.
     -Jag tycker man ska ha roligt när man spelar golf. Golf är socialt. I vilken annan situation kan man se VD:n på ett stort företag som Idre Fjäll spela golf ihop med en lastbilschaufförs 12-årige son. Golf överbrygger många sociala barriärer I säger Göran Ritterfeldt.
     För Ritterfeldt och klubben är juniorer viktigt. Planerna är långt gångna på att bygga ett slags lekland för de yngsta juniorerna, en unik satsning i Sverige, där de kan leka golf och på så sätt slussas in. Leklandet ska vara klart under 1996. Dessutom erbjuder klubben eleverna i grundskolan i Idre och Särna gratis medlemskap under ett år och dessutom fria nybörjarkurser samt lån av utrustning.
     -Vi tycker det är en viktig och riktig satsning. På många klubbar i landet har verksamheten förgubbats eller förgummats. Ungdomarna kommer inte in i klubbarna. Det märks inte minst på att klubbar idag tar emot juniorer på vuxnas villkor men om några år, i takt med forgubbningen, tar de emot juniorer på pensionärers villkor. Det kan inte vara riktigt, menar Göran Ritterfeldt.
     En så bra klubb och bana som Idrefjällens Golfklubb påverkar alltså livet i byn Idre på ett positivt sätt. Inte minst tack vare klubbens stora satsning på framtidens golfare -juniorerna. Och det berättas att fröken i första årskursen på Strandskolan brukar börja de smås skolliv med att fråga följande:
     -Kan du läsa? Kan du skriva? Kan du spela golf?
     Här kan man tala om att golfen genomsyrar livet. Och då handlar det verkligen om "Golf på hög nivå"!
    Tillbaka